Autojen etäkaupat yleistyvät jatkuvasti – Miten vastuut ja autokaupan peruutusoikeus toteutuvat etämyynnissä?

Autokaupassa on jatkuvasti yleistynyt tapa myydä ja ostaa auto netin kautta kotiinkuljetuksella. Paperityöt tehdään näppärästi toimituksen yhteydessä ja vaihtoauto viedään kätevästi samalla kertaa. Helppoa, vaivatonta ja pääosin riskitöntäkin.

Kuluttajansuojalaissa on tarkat säädökset etäkaupasta

Kuluttajansuojalaissa on omistettu kokonainen luku koti- ja etämyynnin sääntelyä varten. Näiden kahden eri myyntitilanteen sääntely on pääosin samanlaista, mutta koska autokaupat tehdään valtaosin nimenomaan etämyyntinä, keskityn tässä kirjoituksessa siihen. Etämyynti määritellään kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:ssä sanatarkasti näin:

Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää kulutushyödyksesopimusta, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa ja muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Etämyynnillä tarkoitetaan kauppoja, joissa myyjä ja ostaja eivät kohtaa missään vaiheessa

Asian voi todeta yksinkertaisemminkin, että etämyynnillä tarkoitetaan etäkauppoja, jotka sovitaan netissä esim. verkkokaupassa, sähköpostilla tai puhelimella. Keskeistä on, että myyjä ja ostaja eivät ole yhtä aikaa paikalla. Tulkinta on tiukan puoleinen, koska jos ostaja on käynyt ensin myyjän liikkeessä tutustumassa autoon ja sopii sen jälkeen kaupat puhelimessa, etämyyntisäännökset eivät sovellu.

Etämyynnissä on lakisääteinen 14 vuorokauden peruutusoikeus

Laki tarjoaa kuluttajan asemassa olevalle ostajalle vahvan suojan etämyyntitilanteessa. Selkeimpänä erona tavanomaiseen kauppaan on 14 vuorokauden perumisoikeus, jonka käyttäminen ei vaadi mitään perustetta. Tavanomaisesta poikkeaa myös myyjän velvollisuus antaa ostajalle etukäteen tiedoksi kaikki kaupan ja sen peruuttamiseen liittyvät ehdot ja mahdollisesti perittävät kulut.

Myyjällä on oikeus peruuttamistilanteessa periä esimerkiksi auton noudosta ja sen pesemisestä aiheutuvia kustannuksia. Ostaja voi myös joutua korvaamaan auton arvon alenemisen lyhyenkin käytön perusteella, joskin tämä käytännössä voi koskea vain uusia autoja. Yhteistä kaikille on se, että niistä on erikseen ilmoitettava asiakkaalle etukäteen ja maksuvelvollisuudelle on saatava ostajan nimenomainen hyväksyntä.

Etäkaupassa myyjän on kerrottava ostajan oikeudet ja velvollisuudet etukäteen

Jos 14 vuorokauden peruutusoikeudesta ei ole kerrottu ostajalle etukäteen, peruutusaika pitenee yhteen vuoteen. Jos mahdollisesta peruuttamisesta aiheutuvista kustannuksista ei ole kerrottu ja niitä ei ole hyväksytetty etukäteen, ei ostajalla ole velvollisuutta maksaa niitä. Ostajalla on 14 vuorokauden aikana oikeus tutustua ja käyttää autoa tavanomaiseen tapaan. Toisaalta myyjä saa rajoittaa tänä aikana ajettavaa kilometrimäärää vilpin estämiseksi. Tarkoitus ei tietenkään ole, että hankintaan autoliikkeestä auto esimerkiksi lomamatkaa varten.

Kohtuuttomia ehtoja voidaan sovitella

Harmaammalla vyöhykkeellä ollaan niissä tilanteissa, joissa ehdot on sinällään asianmukaisesti annettu etukäteen ja hyväksytettykin, mutta etämyynnin ehtojen sisältö lähenee kohtuutonta. Käytännössä etäkaupoissa on tullut vastaan ehtoja, joiden mukaan ostajan 14 vuorokauden tutustumisen aikana sallittu ajomäärä on rajoitettu 50 kilometriin ja auton palautuksesta peritään 2 euroa kilometriltä. Joissain tapauksissa myös kauppaan kuuluvista lisävarusteista, kuten vetokoukusta on kuluttajan edellytetty maksavan täysi korvaus tämän peruuttaessa kaupan.

Lähtökohtaisesti tällaisiin sopimuksiin ei kannata laittaa nimeään alle, mutta vaikka vahinko olisi jo tapahtunut, kohtuuttomaksi katsottua tai muuten yllättävää ja ankaraa vakiosopimusehtoa voidaan tarvittaessa sovitella. Asianmukainen kilometrirajoitus on 500 – 1000 kilometriä ja kohtuulliset kulut palautuksesta (kutsuttiin kulueriä millä nimellä hyvänsä) eivät ilman hyviä perusteluista voi mielestäni olla 300 – 400 euroa enempää. Yhdessä auton kanssa myytävät lisävarusteet ovat kiinteä osa kauppaa, eikä niistä siten voida periä erillisiä korvauksia. Tästä poikkeuksen voi muodostaa vain selvästi kyseistä asiakasta varten räätälöidyt seikat, kuten esimerkiksi auton mainosteippaukset.

Etäkaupan ehdot kannattaa lukea huolella autokaupassa 

Auton ostaminen etänä on tätä päivää ja sen ennustetaan kasvattavan jatkossa suosiotaan hyvinkin paljon. Laki tarjoaa hyvän turvan ostajalle, mutta ehdot kannattaa silti lukea tarkkaan ennen kauppoja.

Artikkelin termit:  kuluttanjasuojalakikuluttajansuojakuluttaja

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.