Mitä kuluttajansuoja autokaupassa tarkoittaa käytännössä, kun autossa ilmenee virhe oston jälkeen?

Kun autossa on todettu virhe, seuraava luonnollinen pohdinnan aihe on miten sen voi korjata. Kuluttajansuoja autokaupassa takaa, että ostetun auton virhe tulee myyjän toimesta korjata tai huomioida hinnassa. Vaihtoehtoina on virheen korjaaminen, hinnanalennus tai autokaupan purku. Sopiva keino riippuu pitkälti siitä, minkälaisesta virheestä on kysymys. Ajamisen estäviä vikoja on vaikea kuitata rahalla ja esimerkiksi kolarihistoriaa ei voi korjaamalla poistaa. 

Lähtökohtana virheen korjaaminen

Lähtökohta on, että myyjä korjaa vian, jos se suinkin on mahdollista. Kuluttajansuojan mukaan korjaamisen tulisi tapahtua asiakkaalle kustannuksitta ja kohtuutonta haittaa aiheuttamatta. Periaate on yksinkertainen, mutta kun käytännössä sovelletaan kuluttajansuojaa autokaupassa, joudutaan usein miettimään suoritettavan korjauksen kustannusten jakamista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakiintuneen kannan mukaan ostaja voi joutua maksamaan osan kustannuksista, jos auto tulee korjauksen seurauksena aiempaa parempaan kuntoon.

Auton “paranemisen” voi kiertää käyttämällä käytettyjä osia, jolloin auto ei ole muita vastaavia “parempi”. Joissain tapauksissa tämä voi olla hyvinkin perusteltu ratkaisu, erityisesti vanhempien ja edullisemman pään autojen kanssa. Esimerkiksi käytetty vaihtomoottori saattaa olla huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin vanhan moottorin kunnostaminen uusilla osilla. Tällaisessa tapauksessa ei lain mukaan voida edellyttää ostajan osallistumista kustannuksiin, joten tämä vaihtoehto on hyvä pitää mielessä.

Jos virhettä ei voi korjata, päädytään hinnanalennukseen

Hinnanalennusta käytetään yleensä sellaisissa tapauksissa, joissa virhettä ei voi korjata. Näitä ovat esimerkiksi väärät tiedot myynti-ilmoituksessa, myyjän liiat lupaukset tai mahdolliset epäselvyydet ajomäärässä tai historiassa. Jos autosta puuttuu esimerkiksi joku ilmoituksessa mainittu varuste, se voidaan hyvittää hintaa alentamalla. Mikään ei estä käyttämästä hinnanalennusta myös teknisten vikojen yhteydessä.

Myyjällä on aina oikeus yrittää korjausta, eikä näin ollen velvollisuutta hyväksyä hinnanalennusta, vaikka ostaja sellaista toivoisikin. Mutta mikäli myyjä ja ostaja pääsevät sopivasta korvauksesta yhteisymmärrykseen, virhe voidaan hyvin korjata näinkin. Käsistään kätevälle ostajalle tämä voi olla hyvinkin kannattava ratkaisu ja toisaalta myös autokauppiaalle voi monesti olla helpompaa maksaa kertakorvaus ja jättää asia taakseen.

Autokaupan purku on viimeinen vaihtoehto

Autokaupan purku on keinoista kovin, eikä se tule kysymykseen aivan pienistä ongelmista. Lain mukaan kaupan saa purkaa vain jos “virhe ei ole vähäinen”. Koska jokainen tapaus on erilainen, ei purkukynnystäkään voi yksiselitteisesti määritellä. Tyypillisiä tapauksia ovat esimerkiksi tilanteet, jossa korjausta on yritetty monta kertaa, mutta vikaa ei ole saatu poistettua.

Autokaupan purku on yleensä paras vaihtoehto myös silloin kun hyvin pian kauppojen jälkeen autosta löytyy todella iso vika, jonka korjaaminen maksaisi kohtuuttoman paljon auton arvoon nähden. 

Kuluttajansuoja autokaupassa ei lähtökohtaisesti takaa ostajan oikeutta vaatia autokaupan purkua

On vielä syytä erikseen korostaa, että ostajalla ei ole lähtökohtaista oikeutta vaatia autokaupan purkua. Se tulee kysymykseen lähinnä vain silloin kun muut keinot ovat kokeiltu tai muita keinoja ei ole. Asioista voi tietenkin aina sopia ja jos autokaupan purkamisesta löytyy yhteisymmärrys, sen voi tehdä mistä tahansa syystä

Kaupan purkamisen vaihtoehtona voi ajatella vielä auton vaihtamista toiseen vastaavaan. Käytettyjen autojen tapauksessa täysin vastaavaa on usein vaikea löytää, mutta usein myyjän kanssa on huomattavasti helpompi neuvotella auton vaihtamisesta toiseen vastaavan hintaluokan autoon kuin varsinaisesta kaupan purkamisesta.

Avainsanat: kuluttajakauppa, tavaran virhe, kuluttajansuoja autokaupassa

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.