Miten teen itse valituksen Kuluttajariitalautakuntaan?

Jos autokaupan riitatilanteessa ei päästä neuvottelemallakaan tyydyttävään sovintoon, asia pitää viedä eteenpäin viranomaiskäsittelyyn. Vaihtoehdot ovat Kuluttajariitalautakunta tai käräjäoikeus. Käräjäoikeuteen en suosittele menemään missään olosuhteissa ilman asiansa osaavaa avustajaa, mutta valituksen Kuluttajariitalautakuntaan voi tehdä itsekin. Varsinkin hieman pienemmissä asioissa tämä on järkevä vaihtoehto.

Kerää tiedot etukäteen ja laadi valitus kuluttajariitalautakuntaan huolella

Valituksen tekeminen ei sinällään vaadi mitään erityistaitoja, mutta sen tekemiseen kannattaa keskittyä huolella. Lautakunta tekee ratkaisunsa sille toimitettujen tietojen ja kertomusten perusteella, joten ei ole yhdentekevää, mitä valitukseen kirjoitetaan. Vain aniharvoin kysytään lisätietoja jälkeenpäin, joten on syytä huolehtia siitä, että kaikki oleellinen on mukana heti alusta.

Ennen kuin kirjaudut Kuluttajariitalautakunnan sivuille, kerää yhteen kaikki materiaali asiasta, esimerkiksi kuitit, vikadiagnoosit, myyjän kanssa käydyt sähköpostikeskustelut jne. Lautakunta edellyttää myös, että mukana on kauppakirja ja rekisteriote. Koska paperista rekisteriotetta ei monestikaan enää ole, tähän voi tulostaa otteen Traficomin palvelusta, josta näkee omien autojen tiedot. Tee näistä PDF-tiedostoja, jotka on helppo liittää valitukseen ja nimeä ne siten, että jo tiedoston nimestä selviää, mitä asia koskee. 

Kirjoita sen jälkeen kertomus siitä, mitä asiassa on tapahtunut, koska vika on havaittu, mitä sille on tehty, minkälaisia kustannuksia siitä on tullut ja kuka on maksanut mitäkin. Etene kronologisesti ja muutenkin johdonmukaisesti. Kaunokirjallisista ansioista ei saa lisäpisteitä, joten tyyliseikkojen sijaan kannattaa keskittyä siihen, että kaikki oleellinen on kerrottu selvästi. Maltti on valttia tässäkin kohtaa, sillä vastapuolen mollaaminen tai muu arvostelu ei tuo mitään etua asian käsittelyyn, päinvastoin. Älä siis tee niin, vaikka siihen olisikin aihetta.

Valitus on helppo tehdä kuluttajariitalautakunnan sähköisellä lomakkeella

Kun valmistelut on tehty, voit siirtyä täyttämään sähköistä lomaketta Kuluttajariitalautakunnan palvelussa. Klikkaa “tee ratkaisupyyntö” -nappia ja etene tapaukseen sopivilla valinnoilla varsinaiselle lomakkeelle. Kun pohjat on tehty kunnolla, lomakkeen kysymyksiin on helppo vastata. Ratkaisupyynnön kohdalla (lomakkeella kohta 4) voit kirjoittaa hyvin tiivistetyn version tapahtuneesta. Pari virkettä riittää, koska tarkoitus on liittää mukaan jo valmiiksi kirjoittamasi selvitys tapahtumista.

Tarkista, että vaatimukset ovat asianmukaisia

Vaatimukset -kohdassa (lomakkeen kohta 6) on täytettävä kaikki vaatimukset eriteltyinä. Korvausta voi vaatia vianselvittelykustannuksista ja luonnollisesti tehdyistä korjauksista osineen. Sen sijaan vahingonkorvausta “yleisestä vaivasta” tai muusta vastaavasta harmista ei voi vaatia korvauksia. Myöskään ns. välilliset kustannukset eivät voi tulla korvattaviksi kuin aivan poikkeustapauksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ansionmenetykset, jotka aiheutuvat siitä, että asian selvittämiseksi on jouduttu käyttämään työaikaa. 

Välilliset vahingot voivat tulla korvattavaksi vain tilanteissa, joissa myyjä on toiminut “törkeän huolimattomasti”, eli käytännössä edellytyksenä on tarkoituksellinen vilppi. Jos tällaista todistettavasti esiintyy, saattaa rikosilmoitus poliisille olla Kuluttajariitalautakuntaa oikeampi osoite. Keskity siihen, mihin sinulla on oikeus ja pätevät perustelut. Ylimitoitetut ja perusteettomat vaatimukset eivät kuitenkaan mene läpi, joten et voita sellaisten esittämisellä mitään. Joskus toki on kuluja, joiden perusteet tai määrä ovat epävarmoja. Nämä tietenkin kannattaa vaatia ja antaa lautakunnan tehdä ratkaisu perusteiden pätevyydestä. Lautakunta ei suosita hyvitystä enempää kuin vaadittu.

Kirjoita aina vastaus vastapuolen antamaan vastineeseen

Kun valitus on tehty, Kuluttajariitalautakunta lähettää sen tarkistuksen jälkeen vastapuolelle, joka antaa asiassa vastineen. Tavallisesti pääset vielä kirjoittamaan oman vastauksesi tähän vastineeseen. Koska perusasiat ovat tulleet selvitetyksi jo alkuperäisessä valituksessa, keskity vastauksessa erityisesti niihin väitteisiin, joita myyjä on vastineessaan esittänyt. Suosittelen käyttämään tähänkin aikaa riittävästi, koska asia siirtyy tämän jälkeen käsittelyjonoon ja ratkaisua annetaan aikanaan näiden tietojen perusteella. Vastaus kannattaa antaa, vaikka asiassa ei olisi mitään uutta kerrottavaa. Voit esimerkiksi todeta, että vastapuoli ole pystynyt osoittamaan mitään sellaista uutta seikkaa, jonka perusteella sinun vaatimuksiasi ei voitaisi hyväksyä. Asiassa hyvä olla aktiivinen.

Kuluttajariitalautakunnan käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkiä. Aikaa menee vähintään vuosi, eikä puolitoista vuottakaan ole mitenkään tavatonta. Siitä huolimatta valitus kannattaa tehdä, jos siihen kokee olevan aihetta.

Artikkelin termit: Kuluttajariitalautakunta, kuluttajansuojalaki

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.