Myyjän vastuu autokaupassa – mitä virhevastuu autokaupassa tarkoittaa ja miten sitä sovelletaan?

Kun vastikään ostetussa autossa ilmenee ongelma, jonka voisi ajatella kuuluvan autoliikkeen vastuulle, tulee Google-hauissa nopeasti vastaan sanat “virhe” ja “virhevastuu autokaupassa”. Elinkeinonharjoittaja on tietyin edellytyksin vastuussa kauppatavaran virheestä, mutta mikä tarkalleen ottaen on virhe käytetyn auton kaupassa? Mitä kuuluu myyjän vastuuseen autokaupassa? 

On myyjän vastuulla, että auto vastaa ostajalle annettuja tietoja

Lähtökohta on, että auton on vastattava ostajan perusteltuja odotuksia ja myyjän antamia tietoja. Mitä uudempi ja arvokkaampi auto on kyseessä, sitä paremmassa kunnossa ostaja voi olettaa sen olevan. Vastaavasti vanhassa, paljon ajetussa ja halvassa autossa voi olla paljonkin vikoja, joita ei kuitenkaan katsota virheeksi siinä merkityksessä, että niistä aiheutuisi myyjälle korvausvelvollisuutta. 

Auton on kuitenkin aina vastattava myyjän siitä antamia tietoja ja lupauksia. Tämä koskee erityisesti konkreettisia yksilöityjä lupauksia. Autossa on siten esimerkiksi oltava ne varusteet olemassa  ja ne huollot tehtynä, joista kauppoja tehdessä on ollut puhetta tai joista on myynti-ilmoituksessa mainittu. Usein käytetty maininta “tarkista tietojen oikeellisuus myyjältä” ei poista tätä myyjän vastuuta autokaupassa. Harmaammalla vyöhykkeellä ollaan tavallisten kauppiaan kehujen suhteen. Selvää kuitenkin on, että “huippukuntoinen” tai “priimayksilö” ei sellaisenaan tarkoita, että auton pitäisi olla uutta vastaava.

Ostajan velvollisuutena on auton tarkistaminen 

Jos auton vika, ominaisuus tai puute oli jo kauppoja tehdessä tiedossa, kyseessä ei ole virhe. Tässä tilanteessa virhevastuu autokaupassa ei siis ole myyjällä. Ostajalla on velvollisuus tarkistaa auto siinä määrin kuin se  on tavallisen ihmisen keinoin tehtävissä. Kovin syvällistä teknistä osaamista tai rekisteritietojen selailua ei edellytetä. Renkaiden, tuulilasin ja maalipinnan kunto ovat esimerkkejä asioista, jotka voidaan olettaa jokaisen pystyvän tarkistamaan.

Kaksikilpisyys ja päällepäin näkymättömät tekniset ongelmat ovat sen sijaan asioita, jotka ovat myyjän vastuulla tuoda oma-aloitteisesti esille autokaupan yhteydessä. Kaksikilpisyys tarkoittaa, että auto on vakuutusyhtiön toimesta lunastettu kolarin tai muun ison vahingon seurauksena. 

Myyjän virhevastuu autokaupassa

Myyjällä on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu autokaupassa myös piilevistä vioista. Autoliikkeissä on todellisuudessa hyvin harvoin varsinaisia huijareita, jotka tarkoituksella piilottelevat myytävien autojen vikoja. Se, että myyjä ei tiennyt viasta ei kuitenkaan poista virhevastuuta autokaupassa, jos vastuun edellytykset muuten täyttyvät. Myyjä sen sijaan ei vastaa virheistä ja vioista, jotka ovat tulleet auton vääränlaisesta käytöstä tai huoltojen laiminlyönnistä.

Useimmiten käytännön elämässä tulee eteen tilanne, jossa autossa ilmenee vikaa jonkin ajan kuluttua kaupoista. Kuluttajansuojalain virheolettaman mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa ilmenneen vian katsotaan olleen autossa jo kaupantekohetkellä, ellei toisin osoiteta. Toisin kuin joskus kuulee väitettävän, tämä ei ole takuu, eikä se tarkoita, että myyjän vastuu autokaupassa kattaa kaikki ongelmat, jotka ilmenevät kuuden kuukauden sisällä.

Toisaalta virhevastuu autokaupassa ei myöskään pääty puolen vuoden jälkeen, vaan se on voimassa määräämättömän ajan. Kuuden kuukauden jälkeen ostajan pitää pystyä osoittamaan, että vika oli jo ostohetkellä, tai auto on muuten rikkoontunut ennenaikaisesti.

Laissa tarkoitettu virhe voidaan siis tiivistää ajatukseen, jonka mukaan käytetyssä autossa on virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on objektiivisesti tarkastellen aihetta olettaa ottaen huomioon auton hinta, ikä ja kilometrit. Aina ei ole helppoa määritellä sitä, mikä on normaalia ja mikä ei ja siksi mekin tarjoamme palveluitamme.

Artikkelin termit: Elinkeinonharjoittaja, kuluttajasuojalaki, kuluttajansuoja, tavaran virhe, virhevastuu

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.