Tiedonantovirhe autokaupassa

Tiedonantovirhe on kyseessä silloin kun autosta etukäteen myyntitilanteessa tai esimerkiksi netti-ilmoituksessa annetut tiedot eivät pidä paikkaansa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat virheelliset kilometrit, väärä vuosimalli, epäselvyydet auton huoltohistoriassa, tai vaikkapa virhe varustelistauksessa. Tietyistä asioista myyjällä on erityinen velvollisuus kysymättä kertoa asiakkaalle, joista tavanomaisin on auton lunastushistoria. Sen sijaan tuontiautotaustaa ei enää nykyisin pidetä tällaisena seikkana.

Tiedonantovirheestä annettu hinnanalennus on oltava virhettä vastaava

Jos tiedoissa on virhe, kyseessä on virhe myös kuluttajansuojalain mukaan. Tiedonantovirheet ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä harvemmin pystytään korjaamaan, jolloin virheen oikaisukeinoiksi jää hinnanalennus tai ääritapauksissa kaupan purkaminen. Lain mukaan hinnanalennuksen tulee olla “virhettä vastaava”. Virheitä on niin monenlaisia, että sopivalle korvaukselle on mahdotonta antaa valmista laskukaavaa. Seuraavassa kuitenkin hieman yleistä pohdintaa tavallisimpien tapausten osalta.

Huoltohistorian puutteellinen dokumentointi voi olla korvaukseen oikeuttava virhe

Sähköisten huoltokirjojen yleistyessä ehkä tavallisin tiedonantovirhe on maininta täydestä huoltokirjasta ja vasta mahdollisesti pitkänkin ajan päästä havaitaan huolloissa aukkoja. Perinteinen huoltokirja on helppo tarkistaa paikan päällä liikkeessä, mutta sähköisen huoltokirjan tapauksessa tarkistaminen edellyttää yhteydenottoa merkkiliikkeeseen. Tällöin asiakkaalla on oikeus luottaa myyjän ilmoitukseen. Toinen melko tyypillinen tilanne on se, että huoltokirja on kaupantekohetkellä hukassa, mutta se luvataan toimittaa jälkikäteen. Pääsääntöisesti näissä tapauksissa huoltokirjaa ei lopulta koskaan löydy ja autossa on näin ollen tiedonantovirhe.

Mahdollisen korvauksen osalta keskeistä on se, kuinka puutteellinen huoltokirja on ja mikä on auton arvo. On selvää, että tuoreemman auton tyhjä huoltokirja on isompi vahinko kuin vanhemman auton yksi merkitsemätön huolto kenties vuosia aikaisemmin. Kuten muidenkin tiedonantovirheiden osalta, hinnanalennuksen suuruus tulee määritellä siltä pohjalta, kuinka paljon vähemmän auton kauppahinta olisi ollut, jos puutteet huolloista olisi ollut tiedossa. Muuttujia on paljon, mutta oma näkemykseni on, että 10% kauppahinnan ylittäviltä osin puutteiden pitäisi olla jo todella merkittäviä, esimerkiksi sellaisia, että auton muuten voimassa oleva takuu alkaa olemaan uhattuna.

“Mittarin ruuvaaminen” voi johtaa jopa kaupan purkamiseen

Ajomäärän osalta on kaksi tyyppitapausta:

1) mittarissa on jotain muuta kuin ilmoituksessa on mainittu
2) myöhemmin käy ilmi, että esimerkiksi mittarin vaihdosta johtuen kokonaisajomäärä on huomattavasti enemmän kuin mittarin lukema näyttää


Ensimmäisessä tapauksessa ostajan tulisi oman tarkastusvelvollisuutensa puitteissa havaita tämä. Siksi se ei mielestäni voi olla virhe kuin poikkeustapauksissa. Tällainen voisi olla esimerkiksi etäkauppa, jossa auto tuodaan ostajalle kotiin ja ostajalla ei ole rauhassa aikaa tutustua ostettavaan autoon. Silloinkin virheen pitää olla sen verran suuri, että sillä todellisuudessa on merkitystä kauppahintaan. Se, että tuhatluku vaihtuu seuraavalle toimituksen aikana ei vielä riitä.

Toisessa tapauksessa kyseessä on hyvinkin selkeä virhe ja yleensä virhe on niin suuri, ettei ole kysymystäkään siitä, etteikö se vaikuttaisi auton hintaan. Molemmissa tapauksissa korvauksen laskeminen on ainakin periaatteessa yksinkertaista. Vastaavia autoja on useimmiten myytävänä eri ajomäärillä, jolloin niiden pyynti- ja myyntihinnoista pystytään verrattain pienellä vaivalla laskemaan vahinko. Jos virhe on todella suuri, voi minun näkemykseni mukaan myös kaupan purkaminen tulla kysymykseen. Eron pitäisi tällöin olla kuitenkin mieluummin yli kuin alle 100 000 kilometriä.

Myynti-ilmoituksessa vuosimallilla tarkoitetaan käyttöönottovuotta

Ajomäärävirheiden periaatteet soveltuvat hyvin myös tapauksiin, joissa vuosimalli on ilmoitettu väärin. Vuosimallilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti käyttöönottovuotta, mutta auton mallivuosi voi sen sijaan olla jotain muuta. Siten loppuvuodesta 2019 käyttöönotettu mallivuoden 2020 auton kuuluu ainakin minun näkemykseni mukaan olla myyntipuheissa vuosimallia 2019. Mallivuodesta käytetään yleensä lyhennystä MY (Model Year). Uutena ostetun auton voi myös olettaa olevan kyseisen (tai seuraavan) mallivuoden versio, ellei toisin erikseen kerrota. Jos siis tänä vuonna ostettava uusi auto onkin 2019 mallivuoden versio, siitä on nimenomaisesti kerrottava ostajalle.

Lunastushistoriasta on kerrottava ostajalle, pienemmistä kolareista ei välttämättä

Jälkeenpäin havaitut kolarin jäljet herättävät niin ikään toistuvasti kysymyksiä siitä, mitä myyjän on ostajalle kerrottava ja mikä on virhe siitä riippumatta tiesikö myyjä asiasta vai ei. Näihin on vakiintunut Kuluttajariitalautakunnassa varsin selkeä linja. Jos auto on lunastettu, eli se on ns. kaksikilpinen, tästä on nimenomaisesti erikseen kerrottava ostajalle. Ei riitä, että asia käy ilmi esimerkiksi rekisteriotteesta, se selväsanaisesti tuotava esille. Virhe voidaan oikaista tapauskohtaisesti joko hinnanalennuksella tai kaupan purkamisella. Takuunalaisissa autoissa lunastus säännönmukaisesti katkaisee tehdastakuun ja tällöin kaupan purkaminen on tiedonantovirheen tilanteessa perusteltu ratkaisu.

Sen sijaan vähäisempi kolarihistoria ei ole auton virhe, eikä sellainen seikka, josta tarvitsisi muutenkaan erikseen mainita. Tällöin oletuksena tietenkin on, että korjaus on tehty asianmukaisesti. Jos korjaus on tehty puutteellisesti, myyjä vastaa mahdollisista ongelmista normaalien virhevastuusäännösten mukaisesti.

Auton on vastattava siitä annettuja tietoja

Nyrkkisääntö on tietysti sinällään selvä: auton on vastattava myyjän puheita. Jos näin ei ole, siinä on virhe. Puheilla tarkoitetaan tässä yhteydessä myyntitilanteessa annettuja tietoja ja lupauksia ja lisäksi kaikkea mitä, myynti-ilmoituksessa kerrotaan. Myyjää ei vapauta tältä osin vastuusta tavanomainen klausuuli “tarkista tietojen oikeellisuus myyjältä”. Jos vikaa ei voida korjata tai puutetta paikata, virhe hyvitetään sitä vastaavalla hinnanalennuksella tai vakavammissa tapauksissa kaupan purkamisella.

Artikkelin termit: kuluttajansuojalaki, tavaran virhe

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.