Autokaupan purku – mitä kuluttajan tulee tietää autokaupan purkamisesta

Autokaupan purku on autokaupan virheiden oikaisukeinoista yleensä viimeinen vaihtoehto. Usein se on ongelmien ilmaantuessa kuitenkin se ensimmäinen mieleen tuleva asia, joten on ehkä syytä hieman avata autokaupan purkamisen edellytyksiä ja muita siihen liittyviä seikkoja.

Autokaupan purku – viimeinen vaihtoehdoista

Kuten kuluttajansuojaa ja virheiden oikaisua koskevassa kirjoituksessa totesin, tulee autokaupan purku lain mukaan kysymykseen vasta “jos virhe ei ole vähäinen”. Myyjällä on aina oikeus yrittää ensin korjata vika ja tähän on Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakiintuneen linjan mukaan annettava ainakin muutama yritys. Laki asettaa myös hinnanalennuksen ja virheettömän tavaran toimittamisen vaihtoehdoiksi autokaupan purkamisen edelle.

Käytetyn auton tapauksessa vastaavan virheettömän auton toimittaminen voi olla hankalaa, mutta lainkohta kuvastaa hyvin sitä periaatetta, että autokaupan purku on vaihtoehto lähinnä silloin kun muita keinoja on jo yritetty, tai ne eivät syystä tai toisesta tule muuten kyseeseen.

Millainen tilanne johtaa autokaupan purkamiseen?

Tyypillinen autokaupan purkamiseen johtava tilanne on se, että autoa korjataan lukemattomia kertoja siinä kuitenkaan onnistumatta. Kuten sanottu, myyjälle on annettava mahdollisuus korjata virhe, mutta loputtomiin sitä ei tarvitse odottaa. Jos vika on sen laatuinen, että sitä ei voi järkevästi hyvittää hinnanalennuksella, joudutaan jossain vaiheessa nostamaan kädet pystyyn ja toteamaan, että autokaupan purku on ainoa järkevä vaihtoehto.

Tällaisia vikoja ovat tietysti kaikki ajamisen estävät viat, mutta myös vähän lievemmät ongelmat voivat olla perusteena. Näin erityisesti silloin jos pienempiä vikoja on useampia. Autokaupan purku on yleensä järkevin vaihtoehto myös silloin kun autossa ilmenee fataali vika hyvin pian kauppojen jälkeen ja korjauskustannukset nousevat kohtuuttomiksi auton arvoon nähden. 

Käyttöhyödyn arviointi autokauppaa purkaessa

Autokaupan purkamisen lisähaasteena on käyttöhyödyn arviointi. Käyttöhyödyllä tarkoitetaan sitä hyötyä, jonka ostaja on saanut käyttäessään ostamaansa autoa. Kun autokaupan purkuun usein päädytään lukuisten korjausyritysten jälkeen, voi tässä välissä aikaa kulua helposti kuukausia ja kilometrejä tulla useampi tuhat. Ei ole ihan tavatonta, että aikaa mennyt vuosi tai parikin ja kilometrejä voi vastaavasti olla mittarissa kymmeniä tuhansia enemmän.

Erityisesti uusien autojen tapauksessa erilaisia “ominaisuuksia” yritetään korjata takuuseen hyvinkin pitkään. Käyttöhyödyn laskemiselle ei ole valmista kaavaa vaan se on aina tapauskohtaista harkintaa. Huomioon on ajan kulumisen ja kilometrien lisäksi otettava ostajalle tilanteesta aiheutunut vaiva ja kustannukset sekä mahdollisesti välissä autoon tehdyt huollot ja korjaukset. 

Virheen oikaisusta ei lähtökohtaisesti tulisi aiheutua kustannuksia ostajalle

Virheen oikaisu pitäisi lain mukaan tapahtua kuluttajalle kustannuksia aiheuttamatta. Käytännössä autojen korjauskustannuksia kuitenkin säännönmukaisesti jaetaan myyjän ja ostajan kesken sillä perusteella, että korjauksen seurauksena auto tulee aiempaa parempaan kuntoon. Ostajan tulee siten tämän ajatuksen mukaan maksaa arvioidun parantumisen osuus. 

Ostajan ei ole pakko hyväksyä maksuvelvollisuuttaan. Tällöin tilanne tulisi ratkaista mahdollisuuksien mukaan käyttämällä korjaukseen käytettyjä tai halvempia tarvikeosia, jolloin auto ei korjauksen seurauksena “parantuisi”. Koska tällaiset korjaukset ovat usein hyvinkin epätarkoituksenmukaisia, voidaan päätyä hankalaan pattitilanteeseen; autoa ei kannata korjata vanhoilla osilla, mutta ostaja ei halua osallistua kustannuksiin. 

Oma näkemykseni on, että maksusta kieltäytyminen ei sellaisenaan oikeuta autokaupan purkamiseen. Muussa tapauksessa se johtaisi tilanteeseen, jossa lähes kaikki käytettyjen autojen kaupat, joissa autossa on havaittu kuluttajansuojalain mukainen virhe johtaisi lähes automaattisen autokaupan purkuun. 

Ammattiapua autokaupan purkuun 

Kannustan kuluttajaa lähtökohtaisesti yrittämään omatoimista neuvotteluratkaisua ja sitä varten tarjoammekin vinkkejä ja neuvontaa. Autokaupan purkaminen on kuitenkin asia, joka harvemmin onnistuu ilman ammattilaisen apua. Jos tilanne vaikuttaa siltä, että muuta vaihtoehtoa ei ole, suosittelen olemaan yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön ja selvittämään mahdollisuudet oikeusturvavakuutuksen käyttämiseen. Yleensä autokaupan purkuun annetaan myönteinen päätös, jolloin kustannukset pysyvät ammattiapua käytettäessäkin kohtuullisina.

Avainsanat: kuluttajansuojalaki, käyttöhyöty

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.