Kannattaako käytettyyn autoon ostaa lisäturva tai -takuu?

Autokaupoissa tarjotaan nykyään usein maksullisia lisäturvia ja -takuita yllättävien teknisten ongelmien varalta. Nimityksiä on monenlaisia, mutta käytän niistä kaikista tässä kirjoituksessa yhteisnimeä “lisäturva”. Vuoden lisäturvan hinnat vaihtelevat parista sadasta aina tuhannen euron tienoille saakka ja vastaavasti niiden sisällöissä ja ehdoissa on huomattavia eroja. Kannattaako tällainen lisäturva ostaa?

Lisäturvan ehtoihin kannattaa tutustua tarkasti

Lyhyt vastaus on “ei”, pidempi vastaus on “se vähän riippuu”. Aivan ensimmäiseksi lisäturvan ostamista harkitsevan kuluttajan on syytä tutustua ehtoihin hyvin tarkasti. Varsinkin halvemmissa lisäturvissa ehdoissa rajataan korvauksen piiristä paljon tavanomaisia vikakohteita. Lähes kaikissa tapauksissa ehdot pitävät sisällään omavastuun ja korvauksen maksimimäärän.

Lisäturva ei välttämättä tarjoa etua lakisääteiseen turvaan nähden

Keskeinen kysymys on se, tarjoaako lisäturva oikeasti rahanarvoista etua kuluttajansuojalain tarjoamaan virhevastuuseen verrattuna. Ehdoissa tavallisesti annetaan auton myyjälle mahdollisuus korjata auto käytetyillä osilla ikää ja ajomääräänsä vastaavan kuntoon. Tämä on kuitenkin myyjän lakisääteinen velvollisuus niissä tilanteissa, joissa autossa katsotaan olevan kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Lisäturvat ovat tavallisesti voimassa vuoden, tai jonkun ennalta sovitun ajomäärän. Kuluttajansuojalain olettaman mukaan virheen katsotaan olleen autossa jo kaupanteon hetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa, eikä toisin osoiteta. 

Lisäturva voi helpottaa neuvotteluita tämän kuuden kuukauden ajan jälkeen, mutta on tärkeää huomata, että virhevastuu ei rajoitu siihen. Virhevastuuta ei ole ajallisesti rajoitettu ja se voi tulla kyseeseen hyvinkin pitkien aikojen jälkeen. Kuluttajalla on kuitenkin kuuden kuukauden jälkeen näyttövelvollisuus siitä, että vika oli jo ostohetkellä tai auto ei muuten vastaa perusteluja odotuksia.

Lisäturva myönnetään vain suhteellisen uusiin autoihin, joiden viat usein kuuluvat joka tapauksessa myyjän virhevastuun piiriin

Lisäturvia ei yleensä myönnetä kovin vanhoihin ja / tai paljon ajettuihin autoihin. Ne siis ostetaan autoihin, joiden voi lähtökohtaisesti olettaa toimivan ilman suurempia murheita vielä hyvän tovin. Jos jotain vakavaa ilmaantuu, autossa on virhe, jonka oikaiseminen kuuluu myyjän vastuulle kuluttajansuojalaissa määritetyllä tavalla. (Tarkemmin virheen korjaamisesta voi lukea tästä kirjoituksesta.) Näissä tilanteissa lisäturva ei tuo käytännössä mitään etua lakisääteiseen kuluttajansuojaan verrattuna.

Lisäturvissa on paljon korvausta rajoittavia ehtoja

Tapauksesta riippuen lisäturvissa on lukuisia muitakin ehtoja, jotka on syytä ottaa huomioon. Tällaisia ovat esimerkiksi korvauskatot (yleensä 3000 – 5000 euroa), korjauksen suorittajalle määritelty maksimi tuntiveloitus ja lukuisat korvauksen eväämiseen johtavat seikat, kuten auton rikkoontuminen ulkomailla, tiettyjen tarvikevaraosien käyttö ja auton valmistajan tai valmistajan edustajan myöntämä “tyyppivika”.

Pyydä ehdot etukäteen ja tutustu niihin huolella

Kaikkea tätä voi olla vaikea sisäistää autokauppaa tehdessä ja myyjän aktiivisesti lisäturvaa tarjotessa. Lisäturvat ovat nimittäin autoliikkeille niin hyvää liiketoimintaa, että niitä hyvinkin aktiivisesti asiakkaille tarjotaan. Ne kuitenkin varsin harvoin tarjoavat mitään todellista etua lakisääteiseen virhevastuuseen verrattuna. Monissa tapauksessa ne voivat helpottaa neuvotteluita myyjän kanssa vian ilmetessä, mutta on kyseenalaista, kannattaako siitä maksaa satoja euroja.

Jos olet ostamassa autoa ja harkitse lisäturvaa, kannattaa vähintäänkin pyytää ehdot etukäteen ja tutustua niihin rauhassa. Ehtoja ei löydy nettisivuilta, mutta ne saa pyytämällä. 

Artikkelin termit:  kuluttanjasuojalakikuluttajansuojavirhevastuukuluttaja, takuu

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.