Miten jakautuu vastuu kustannuksista autokaupan virhetilanteissa, mikäli auto paranee korjausten yhteydessä?

Kuluttajansuojalaki lähtee siitä, että autokaupassa on myyjän vastuu korjata autossa oleva virhe omalla kustannuksellaan ja ostajalle olennaista haittaa aiheuttamatta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen linjan mukaan kuluttajan asemassa oleva ostaja voi kuitenkin joutua osallistumaan korjauksen kustannuksiin siltä osin, kun auton katsotaan parantuneen muihin vastaaviin autoihin verrattuna.

Ostajan vastuu on osallistua kustannuksiin auton paranemisen osalta

Ajatus on, että ostajalla on autokaupassa tietynlaista autoa ostaessa perusteltu odotus auton kunnosta hinta, ajomäärä ja muut seikat huomioiden. Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu autokaupassa edellyttää autokaupassa, että myyjä korjaa autossa ilmenneen virheen niin, että auto on tämän jälkeen näitä perusteltuja odotuksia vastaavassa kunnossa. Jos auto korjauksen seurauksena tulee tätä parempaan kuntoon, ostajan tulisi vastata kustannuksista tämän paranemisen osalta.

“Paraneminen” tässä merkityksessä voidaan välttää esimerkiksi käytettyjä osia käyttämällä. Varsinkin halvemmissa autoissa se voi monesti olla hyvinkin järkevä tapa saada virhe oikaistua kohtuullisin kustannuksin. Toisaalta esimerkiksi moottorin sisuskaluihin liittyvissä ongelmissa suurin kustannusta tulee tavallisesti työstä, eikä ehjiä ja käyttökelpoisia käytettyjä osia ole yksinkertaisesti saatavilla.

On tärkeää erotella autoa parantavat korjaukset välttämättömistä toimintakuntoon saattamiseen tehtävistä korjauksista

Omasta mielestäni on myös tärkeä erotella ne korjaukset, jotka todellisuudessa parantavat autoa ja mitkä ovat vain auton saattamista normaaliin toimintakuntoon, vaikka siinä käytettäisiinkin uusia osia. Auton voidaan katsoa parantuneen, jos siihen vaihdetaan osia, jotka ovat kiistatta luonteeltaan kuluvia, vaikka niille ei olisikaan määritelty huolto-ohjelmassa vaihtoväliä. Tällaisia ovat esimerkiksi kytkin, ahdin ja hybridi- tai sähköautoissa ajoakut. 

Sen sijaan vaikkapa ajovaloumpion pitäisi lähtökohtaisesti kestää auton koko eliniän, eikä sen vaihtaminen lähtökohtaisesti paranna autoa. Korjauksen seurauksena auto on normaalissa käyttökunnossa, ilman korjausta ajot loppuisivat viimeistään seuraavaan katsastukseen. Umpio on sikäli hyvä esimerkki, että jatkuvasti yleistyvät monimutkaiset mukautuvat LED-ajovalot voivat jatkossa aiheuttaa isojakin kustannuksia rikkoutuessaan. Mielestäni on joka tapauksessa selvää, että kaikki korjaukset eivät automaattisesti paranna autoa siten, että vastuuta tulisi jakaa autokaupassa myyjän lisäksi myös ostajalle.

Moottorin ja vaihteiston tulisi kestää auton elinikä korkeintaan yksittäisiä komponentteja vaihtamalla

Moottori ja vaihteisto ovat tässä erottelussa hieman harmaalla vyöhykkeellä. Ne kiistatta kuluvat käytössä, mutta niiden pitäisi silti kestää auton normaalin käyttöiän korkeintaan joitain yksittäisiä komponentteja vaihtamalla. Suurimmat erimielisyydet vastuusta yleensä liittyvät juuri näihin, koska ne tavallisesti vaativat kalliita remontteja rikkoutuessaan. Syystä tai toisesta vaihteistojen ja moottoreiden viat ovat myös yleistyneet merkittävästi viime vuosina.

Oma näkemykseni on, että jos autoon autoon vaihdetaan käytetty moottori tai vaihteisto, se ei parane siinä merkityksessä, että ostajan olisi tarpeen osallistua kustannuksiin. Jos ne korjataan uusilla osilla, tai vaihdetaan kokonaan uusiin yksiköihin, kustannuksiin osallistuminen voi olla perusteltua. Olen käsitellyt kustannusten jakoa tässä kirjoituksessa.

Pitäisikö kustannusten korvaaminen sitoa auton arvon todelliseen kasvuun?

Yleisellä tasolla voi myös pohtia pitäisikö tässä tarkoitettu parantuminen korjauksen seurauksena sitoa siihen, voidaanko sen objektiivisesti arvioiden katsoa nostavan auton arvoa. Kuvaava esimerkki on moottorin vaihto. On helppo perustella, että uusi moottori käytetyssä autossa parantaa sitä ja todennäköisesti pidentää sen jäljellä olevaa käyttöikää. Psykologia saattaa kuitenkin tehdä tepposet ja ostajat usein välttelevätkin autoja, joihin on tehty tämän kaltaisia isoja korjauksia. Pelko on, että auto on pahemman sortin “maanantaikappale”, eikä se siksi herätä ostohaluja samalla tavalla kuin vastaava “normaali” yksilö. Ääritapauksissa isot korjaukset voivat siten jopa laskea auton arvoa. 

Onko tällöin kohtuullista, että siitä joutuisi vielä maksamaan? Argumentteja on keksittävissä hyvin perustein molempien näkökulmien perustelemiseksi. Tällä hetkellä vakiintunut linja kuitenkin on, että moottorin vaihdon ja muiden vastaavien merkittävien korjausten katsotaan kaikesta huolimatta parantavan autoa.

Artikkelin termit:  kuluttanjasuojalakikuluttajansuojavirhevastuukuluttaja, kuluttajariitalautakunta

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.