Virhe autokaupassa ja kustannusten jako – miksi ostaja voi joutua maksamaan osan korjauksesta?

Jos ostetussa autossa on virhe, myyjän on lähtökohtaisesti korjattava se. Kuluttajansuojalaki sanoo sanatarkasti, että “oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa”. Olennainen haitta tavallisesti vältetään sillä, että asiakkaalle annetaan sijaisauto korjauksen ajaksi. Mutta miksi kuluttajariitalautakunta hyvin rutiininomaisesti suosittaa korjauskustannusten jakamista myyjän ja ostajan kesken, vaikka laki varsin yksiselitteisesti sanoo, että korjauksen tulisi tapahtua kustannuksitta?

Ostaja voi joutua maksamaan auton parantumisesta

Linjauksen takana on ajatus, että käytetty auto tavallisesti tulee aiempaa parempaan kuntoon kun siihen tehdään merkittävä korjaus. Myyjän virhevastuun mukaisiin velvollisuuksiin kuuluu korjata auto sellaiseen kuntoon kuin muut vastaavat ehjät autot ovat, mutta ei sen paremmaksi. Jos esimerkiksi moottoriin tehdään täysi remontti, se kiistämättä “parantaa” autoa muihin vastaaviin remontoimattomiin verrattuna. Kuluttajariitalautakunta on varsin vakiintuneesti katsonut, että tällaisissa tilanteissa ostajan on maksettava “parantumisen” osuus.

Korjauksessa voidaan käyttää käytettyjä tai kunnostettuja osia, jolloin auton ei ainakaan lähtökohtaisesti voida katsoa parantuneen. Toisaalta monessa tapauksessa käytettyjen osien saaminen voi olla hankalaa, eikä esimerkiksi moottoriremonttia pääsääntöisesti ole tarkoituksenmukaista tehdä käytetyillä osilla, koska kustannuksista suurin osa tulee työstä, ei osista.

Myyjän vastuu riippuu myös siitä, kuinka nopeasti auton vika ilmenee kaupanteon jälkeen

Ajan kulumisen merkitystä vastuunjaon kannalta ei juurikaan ole pohdittu viranomaisten toimesta. Oma näkemykseni on, että vastuunjaon osalta on suuri merkitys sillä, onko vika ilmennyt välittömästi ostohetken jälkeen, vai vasta kenties kuukausia tai jopa vuosia myöhemmin. Mitä nopeammin vika ilmenee, sitä suurempi tulisi lähtökohtaisesti olla myyjän vastuu. 

Jos esimerkiksi auton moottori hajoaa täysin kolme päivää kauppojen jälkeen, harvan mielestä lienee oikeudenmukaista, että ostaja joutuu kustantamaan tuhansien eurojen kulut, vaikka auto tämän jälkeen tulisikin parempaan kuntoon. Tilanne on täysin erilainen, jos ostaja olisi ehtinyt ajaa autolla jo pidemmän aikaa, virhevastuuhan voi teoriassa jatkua jopa vuosia.

Auton osilla ei ole tiettyä ennalta määrättyä käyttöikää

Joillain isommilla autoliikkeillä on jopa taulukoita, joissa tietyn komponentin korvausosuus on sidottu auton ajomäärään. Ajatus on, että moottorilla, vaihdelaatikolla ja vaikkapa ilmastointilaitteella on jonkinlainen tavoiteikä, josta voidaan suoralla prosenttilaskulla johtaa maksuosuudet kussakin tapauksessa.  Nämä voivat olla hyviä lähtökohtia keskusteluille, mutta niillä ei ole minkäänlaista juridista sitovuutta. Maksuosuudet harkitaan aina tapauskohtaisesti ja tässä harkinnassa on ajan kulumisella kaupoista on keskeinen merkitys.

Myyjällä on lähtökohtaisesti täysi vastuu korjauksesta tai velvollisuus purkaa kauppa, jos autossa todetaan merkittävä vika, joka on ollut jo ostohetkellä

Erityisesti pitää erotella tilanne, jossa vika on kiistatta ollut jo autoa ostettaessa. Jos esimerkiksi vaihdelaatikon todetaan olevan vaihtokunnossa pian kauppojen jälkeen ja voidaan aukottomasti todistaa, että vika on ollut jo ostohetkellä, voi asiakkaan omavastuu korjauksesta olla mielestäni korkeintaan marginaalinen. Tässä tilanteessa myös kaupan purkaminen on perusteltu vaihtoehto. 

Tilannetta voi verrata siihen, että vika olisi havaittu koeajolla ennen kauppoja. Tällöin luonnollisesti kaupat olisivat jääneet toteutumatta ja myyjä olisi joutunut korjaamaan auton omalla kustannuksellaan. On kohtuutonta, että vastuu siirtyisi merkittäviltä osin ostajalle vain siitä sattumanvaraisesta syystä, että vika huomattiin kauppojen jälkeen. Se, että vanhassa autossa ilmenee vikaa jonkin ajan kuluttua tai se, että auto (oli se uusi tai vanha) on rikki jo ostohetkellä on siis kaksi eri asiaa, joihin ei voi soveltaa täysin samoja sääntöjä.

Artikkelin termit:  kuluttajasuojalakikuluttajansuojavirhevastuu, omavastuu

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.