Auton ostaminen yksityiseltä myyjältä

Liikkeiden lisäksi autokauppoja tehdään paljon myös yksityisten välillä. Yleisenä “totuutena” pidetään sitä, ettei yksityisellä myyjällä olisi minkäänlaista vastuuta autosta sen jälkeen kun nimet on paperissa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan yksityisellä myyjällä on hyvin pitkälle samanlainen vastuu kuin autoliikkeelläkin. Kokosin tähän blogitekstiin seikkoja, jotka koskevat erityisesti auton ostamista yksityiseltä myyjältä.  

Yksityisten välisiin kauppoihin ei sovelleta kuluttajansuojalakia

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin kauppoihin sovelletaan kuluttajansuojalakia, muihin kauppoihin puolestaan sovelletaan kauppalakia. Virheen määrittelyn ja vastuukysymysten osalta ei käytännössä ole eroja. Kauppalain mukaisissa kaupoissa ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää kuluttajansuojaviranomaisten palveluita. Lisäksi kuuden kuukauden virheolettama koskee ainoastaan kuluttajansuojalain alaisia kauppoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yksityiseltä ostetussa autossa ilmenee vikaa, ostajan on pystyttävä osoittamaan, että vika on ollut autossa jo ostohetkellä. Sen jälkeen kun myyjän vastuulle kuuluvan virheen olemassaolo on todettu, virheen oikaisukeinot ovat samat kuin kuluttajakaupoissakin. Ensisijaisesti ostaja voi siis vaatia virheen korjaamista. Jos se ei tule syystä tai toisesta kysymykseen, vaihtoehtona on hinnanalennus tai kaupan purkaminen. Lisää virheiden oikaisemista voit lukea tästä kirjoituksesta.

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa auto

On syytä erikseen mainita, että ostajalla on samat velvollisuudet kaikissa kaupantekotilanteissa. Tämä tarkoittaa, että auto on tarkastettava niin papereiden kuin ulkoisen kunnon osalta. Koeajo on syytä suorittaa huolellisesti. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, jonka hän on tarkastuksessa havainnut, tai hänen olisi pitänyt havaita. Mitään erityisiä kykyjä tai taitoja ei edellytetä, mutta vähintään huolellinen pintapuolinen tarkastelu on paikallaan. Tässä kirjoituksessa on lisää tietoa tarkastuksista ja ohjeita käytetyn auton ostoon.

Yksityiseltä ostettaessa ei ole käytössä kaikkia oikeussuojakeinoja

Jos yksityisen myyjän kanssa ei päästä sopuun virheen oikaisusta, ostajalla on vähemmän keinoja käytössään. Kuluttajariitalautakunta ei käsittele lainkaan yksityisten välisiä kauppoja, eikä neuvoja voi kysyä kuluttajaneuvonnasta. Jos siis asiaa ei halua jättää sillensä se on vietävä oikeuteen. Mikäli epäilee, että myyjä on täysin tietoisesti ja tahallaan peitellyt vikoja tai muuten valehdellut auton kunnosta tai ominaisuuksista, voi petoksen tunnusmerkistö täyttyä. Tällöin yhtenä vaihtoehtona on rikosilmoituksen tekeminen. Jos asia aikanaan etenee oikeuden käsittelyyn rikosasiana, syyttäjä voi ajaa samalla myös asianomistajan, eli sinun vahingonkorvausvaatimusta. 

Oikeuteen ei kannata mennä ilman asiantuntevaa lakimiestä, jonka kanssa asian “vedenpitävyys” on huolellisesti arvioitu. Oikeudessa on aina riski siitä, että tappion sattuessa korvattavaksi tulee omien oikeudenkäyntikustannusten lisäksi myös vastapuolen kulut. Tapauksen oikeudellisista perusteista on siis syytä olla riittävä varmuus. 100% varmoja tapauksia ei käytännössä ole, mutta tarpeettomat riskit on kuitenkin helppo välttää.

Myyjällä on aina vastuu autosta, jos siinä ilmenee lainmukainen virhe

Tiivistettynä voi todeta, että myyjällä on käytännössä sama vastuu siitä riippumatta, onko kyseessä yksityinen henkilö tai autoliike. Yksityisen myyjän tapauksessa oikeuden saaminen ongelmatilanteessa voi kuitenkin olla huomattavasti vaikeampaa, tai ainakin riskialttiimpaa. Vastaavasti yksityiseltä myyjältä auton voi saada paljonkin autoliikkeiden yleistä hintatasoa halvemmalla. Ostajan on kuitenkin syytä tiedostaa siihen liittyvät riskit ja arvioida tältä pohjalta kauppojen edullisuus kokonaisuutena.

Artikkelin termit: kuluttajansuojalaki, kuluttajansuoja

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.