Myös uusissa autoissa voi olla kuluttajansuojalain virhevastuun piiriin kuuluvia ongelmia

Harva tulee ajatelleeksi, että myös uusissa autoissa voi olla kuluttajansuojalain virhevastuun  piiriin kuuluvia ongelmia. Selkeät viat korjataan takuun puitteissa, mutta ongelmia voivat aiheuttaa juurikin ne vähemmän selkeät viat, joita ei saada lukuisista yrityksistä huolimatta korjattua. Toinen kuluttajansuojan piiriin kuuluva kokonaisuus on markkinoinnissa tai myyntitilanteessa annetut liialliset lupaukset tai esimerkiksi se, että jokin tietty varuste ei toimi oikein.

Uusien autojen kaupan purkaminen on ison kynnyksen takana

Uusien autojen tapauksessa ei ihan hevillä päädytä kaupan purkamiseen. Tavallisesti se tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun autoa joudutaan korjaamaan kerta toisensa jälkeen tuloksetta. Uuden auton ostajalla on lupa olettaa, että auto toimii moitteetta, ja siksi minun mielestäni purkukynnys voisi olla jonkin verran matalammalla nykyiseen verrattuna. 

Yhdysvalloissa “Lemon Law” -nimellä tunnetut kuluttajansuojasäädökset edellyttävät auton valmistajan lunastavan auton kun tietty määrä korjauskertoja tai -päiviä on takana, eikä vikaa ole saatu korjattua. Tästä tulee lisäksi merkintä auton rekisteritietoihin, jotta auton historia on jatkossa kaikkien tiedossa. Laki on kieltämättä ankara, mutta ainakin se antaa kuluttajalle selkeän takarajan asian hoitamiselle. Jonkinlainen arvo voidaan nähdä siinäkin, että “maanantaikappaleet” poistuvat tehokkaasti markkinoilta, tai ainakin ostaja tietää mitä on ostamassa. Näin vältetään ongelmat myös seuraavalla kaupan portaalla.

Kaupan purkamisen lykkääminen ei ole välttämättä myyjänkään etu

Suomessa uuden auton kaupan purkamisesta ryhdytään tyypillisesti keskustelemaan kun kaupoista on kulunut noin vuosi ja autoa on käytetty korjattavana hyvinkin kymmenen kertaa. Vaikka en varauksetta kannata amerikkalaista mallia, voisi asiasta kuitenkin keskustella jo hieman aikaisemmin. Myyjän haluttomuus purkaa kauppa on ymmärrettävää, mutta monesti voi aiheellisesti kysyä perustuuko tämä haluttomuus enemmän periaatteeseen kuin liiketaloudellisiin perusteisiin. Voidaan kysyä, kuinka kannattavaa taloudellisesti on ottaa auto kerta toisensa jälkeen korjattavaksi, kun otetaan huomioon kaikki asian hoitamisesta aiheutuvat välillisetkin kustannukset laina-autoista asiakastyytyväisyyteen.

Uuden auton kauppa voi tulla purettavaksi myös muista syistä kuin tuloksettomista korjauksista

Muita uuden auton kaupan purkamiseen johtavia seikkoja voi olla myös jokin hyvin iso vika, joka tulee pian käyttöönoton jälkeen ja on vaikea korjata, tai korjattunakin voisi johtaa auton arvon tavanomaista nopeampaan alenemiseen. Tällainen voi olla esimerkiksi uuden automallin moottorin tai vaihdelaatikon täystuho, joiden korjaamiseen ei ole vielä osia tai tietotaitoa helposti saatavilla.

Kauppa voidaan purkaa myös tilanteessa, jossa ostaja on ollut ostamassa jotain tiettyä käyttötarkoitusta varten, josta myyjä on ollut tietoinen, eikä auto lopulta kuitenkaan sovellu siihen. Jos esimerkiksi nimenomaisena kaupan ehtona on ollut 2000 kg vetokyky, mutta se autossa tosiasiassa onkin vain 1700 kg, kyseessä voi olla kaupan purkamiseen oikeuttava seikka. Keskeistä näissä tilanteissa on, että myyjän on täytynyt olla tietoinen tästä tarpeesta ja sen merkityksestä ostajalle. Siten esimerkiksi esitteen tekstissä ollut virheellinen tieto ei automaattisesti oikeuta kaupan purkamiseen, tai välttämättä muihinkaan hyvityksiin.

Virhevastuun piiriin kuuluu myös asioita, jotka voidaan ratkaista korjaamalla tai hinnanalennuksella

Kuluttajansuojan piiriin kuuluu tietysti myös paljon asioita, jotka pystytään oikaisemaan huomattavasti kaupan purkamista kevyemmillä keinoilla. Kuluttajansuojalain lähtökohta on virheen korjaaminen, tai tuotteen vaihtaminen virheettömään. Koska uuden auton vaihtaminen vastaavaan virheettömään ei tule käytännössä koskaan kysymykseen, virheitä hyvitetään tyypillisesti korjauksen lisäksi hinnanalennuksella. Selkeä yksittäinen vika kuuluu uusissa autoissa takuun piiriin, mutta esimerkiksi varustelussa ilmenneitä puutteita voidaan usein “korjata” asentamalla puuttuva varuste jälkeenpäin. Jos tämä ei ole mahdollista tai muuten tarkoituksenmukaista, virhe voidaan oikaista hinnanalennuksella.

Uuden auton on toimittava moitteettomasti

Sopivan hinnanalennuksen määrittely on aina tapauskohtaista pohdintaa. On kuitenkin hyvä pitää kirkkaana mielessä se lähtökohta, että uudessa autossa kaiken on toimittava kunnolla ja oikein. Ostajan ei tarvitse tyytyä “sinnepäin” toimiviin ominaisuuksiin. Ja vaikka kaupan purku on syystäkin kynnyksen takana, siihen olisi monessa tapauksessa hyvin perusteltu oikeus.

Artikkelin termit:  kuluttanjasuojalakikuluttajansuoja, virhevastuu

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.