Auton vaihto toiseen vaihtoehtona kaupan purkamiselle

Jos autossa on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, oikaistaan se yleensä ensisijaisesti korjaamalla. Vuoden alussa uudistuneen kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on kuitenkin valinnanvapaus sen suhteen, korjataanko virhe vai oikaistaanko se toimittamalla ostajalle virheetön tavara. Uudistuneen kuluttajansuojalain mukaisista virheen oikaisukeinoista voit lukea enemmän täältä.

Käytetyn auton kaupassa autoa ei käytännössä koskaan ole mahdollista vaihtaa viallista autoa täysin vastaavaan, mutta virheettömään yksilöön. Tästä huolimatta autokaupan alalla vaihto on kuitenkin vakiintunut virheen oikaisukeinoksi myös käytettyjen autojen kaupassa, ja sitä käytetään paljon mm. kaupan purkamisen sijaan. Tässä kirjoituksessa käydään läpi yksityiskohtia, jotka on hyvä huomioida mahdollisessa vaihtotilanteessa. 

Miten vaihto käytännössä toteutetaan?

Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on valinnanvapaus sen suhteen, korjataanko virheellinen tavara tai toimitetaanko sen tilalle virheetön tavara. Käytettyjen autojen kohdalla kuluttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta hyväksyä auton vaihtoa toiseen eikä toisaalta absoluuttista oikeutta sitä myöskään vaatia. Uuden takuunalaisen auton kaupassa vaihtoon on lähtökohtaisesti suostuttava, jos sitä virheen oikaisukeinona tarjotaan. 

Jos kuluttajan valitsemasta virheen oikaisutavasta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia, ei myyjä ole velvollinen oikaisemaan virhettä vaaditulla tavalla. Arvioinnissa tulee huomioida erityisesti virheen merkitys sekä tavaran arvo, jos virhettä ei olisi, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Lain esitöiden mukaan myyjä voisi kieltäytyä tavaran vaihdosta ja sen sijaan korjata virheen esimerkiksi silloin, jos kuluttaja vaatii virheetöntä tavaraa helposti korjattavissa olevan virheen, kuten vähäisen naarmun vuoksi.  

Käytännössä vaihto toteutetaan siten, että ostaja tekee myyjän kanssa tavanomaiset autokaupat valitsemastaan autosta ja viallinen auto palautuu kaupan myötä myyjälle vaihtoautona. Lähtökohtaisesti viallisesta autosta tulisi vaihdossa hyvittää sama summa, mitä autosta on alun perin maksettukin. Mukaan lukien luottosuhteen perustamiskustannukset ja muut sivukustannukset. Tilanteen tulisi siten käytännössä palautua sellaiseksi kuin se oli ennen alkuperäisiä kauppoja.

Käyttöhyödyn korvaamisesta vaihtotilanteessa

Kaupan purkutilanteessa ostajan on maksettava myyjälle autosta saamansa käyttöhyöty. Tällä tarkoitetaan sitä hyötyä, jonka ostaja on autosta omistusaikanaan ehtinyt saamaan. Täytyykö käyttöhyötykorvausta maksaa, jos virhe oikaistaan vaihtamalla auto toiseen? Laki kuitenkin edellyttää, että virhe tulee oikaista siten, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. 

Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa vaihdetun tavaran normaalista käytöstä vaihtamista edeltävältä ajalta. Tätä selvennetään vielä lain esitöissä, joissa todetaan, että myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus vain sellaisesta tavaran huonontumisesta tai vähentymisestä johtuvasta arvonalennuksesta, joka johtuu muusta kuin tavaran normaalista käytöstä. 

Jos uuden auton kaupassa takuunalainen auto vaihdetaan virheettömään, on nähdäkseni selvää, ettei ostajan tulisi joutua maksamaan käyttöhyötykorvausta. Tällaisen auton kaupassa lakia voidaan suoraan soveltaa, sillä myyjällä on monesti mahdollisuus toimittaa virheetön ja viallista vastaava auto ostajalle. Takuun ollessa voimassa ostajan tulee myös lähtökohtaisesti suostua auton vaihtoon, joten on perusteltua, ettei käyttöhyötykorvausta tarvitse maksaa. 

Vaihtoa käytetään virheen oikaisukeinona varsin vakiintuneesti myös käytettyjen autojen kaupassa. Nouseekin esiin kysymys, tarvitseeko ostajan maksaa käyttöhyötykorvausta, jos käytetyn auton virhe oikaistaan vaihtamalla se toiseen autoon. 

Suoraa vastausta kysymykseen ei laista löydetä, sillä tavaran vaihto virheettömään on käytetyn tavaran kaupassa käytännössä mahdotonta. Jos kaupantekohetkestä on kulunut vain vähän aikaa eikä ostaja ole juurikaan ehtinyt ajamaan autolla, ei käyttöhyötykorvaukselle mielestäni ole perusteita. Jos kaupoista on kuitenkin kulunut jo enemmän aikaa ja ajokilometrejä on ehtinyt kertymään, on ostaja saanut autosta selvää hyötyä. Tällöin käyttöhyödyn huomioiminen voi olla perusteltua. Etenkin, jos vaihtoa käytetään kaupan purkamisen sijasta. 

Laista ei löydy tarkempia säännöksiä käyttöhyötykorvauksen laskemiseksi, joten sen euromääräinen arvioiminen on aina tapauskohtaista harkintaa. Tavanomaisesti käyttöhyöty on noin 0,10 €/km. Laista seuraa kuitenkin ns. “korvauskatto”, jonka perusteella käyttöhyötyä koskevan korvauksen määrä ei saisi olla suurempi kuin auton todellinen arvon alenema.

Mitä hyötyä auton vaihtamisesta on?

Kun autossa ilmenee kaupanteon jälkeen vikaa eikä sen korjaamisesta päästä yksimielisyyteen, on ymmärrettävää, että tunteet nousevat pintaan ja yhteistyön jatkaminen myyjäliikkeen kanssa saattaa tuntua hankalalta, jopa mahdottomalta. 

Valitettavan usein kaupan purkaminen on erityisen hankalaa eikä kuluttajan asemassa oleva ostaja välttämättä saa kauppaa sovinnolla purettua, vaikka siihen hyvät perusteet olisikin. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että monesti on huomattavasti helpompaa neuvotella auton vaihdosta kuin varsinaisesta kaupan purkamisesta. Sen vuoksi on usein järkevintä pyrkiä vaihtamaan auto toiseen kaupan purkamisen sijaan, vaikka yhteistyön jatkaminen tuntuisikin vaikealta. Tällöin tilanteeseen saadaan sovinnollinen ratkaisu ja ostaja saa nopeasti toimivan auton käyttöönsä. Tällä tavalla voit parhaassa tapauksessa välttää pitkät sovintoneuvottelut tai jopa vuosia kestävät viranomaismenettelyt.

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.