Korjauksen keston kohtuullisuutta arvioitiin käräjäoikeudessa

Kesäkuussa käräjäoikeudesta saatiin linjausta korjauksen kohtuullisesta kestosta – tai ainakin siitä, mitä ei voida pitää kohtuullisena. Usein minulta kysytään, kuinka kauan vian korjaamista on kohtuullista odottaa. Korjauksen kohtuullista kestoa ei ole määritelty laissa, eikä asiasta ole tietääkseni kovin paljoa oikeuskäytäntöäkään.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus pääsi kesäkuussa 2022 antamassaan tuomiossa arvioimaan kuluttajansuojalain mukaisen korjauksen kohtuullisen ajan määritelmää ja toisaalta sen keston aiheuttamaa olennaista haittaa. Kuluttajansuojalain mukaanhan tavarassa oleva virhe tulee korjata kohtuullisessa ajassa ja ostajalle olennaista haittaa aiheuttamatta. Tapaukseen sovellettiin vuonna 2020 voimassa ollutta kuluttajansuojalakia, johon tässäkin kirjoituksessa viitataan, sillä autokauppa oli solmittu joulukuussa 2020. Kuluttajansuojalaki koki uudistuksen vuoden 2022 alusta, joka koskee 1.1.2022 jälkeen tehtyjä kauppoja. Kuluttajansuojalain uudistuksesta voit lukea täältä ja vanhan lain mukaisesta virheen oikaisusta täältä.

Mistä oli kyse?

Riidan ytimessä oli noin 13 vuotta vanha ja 170 000 km ajettu auto, jonka kauppahinta oli noin 20 000 €. Auton luovuttaminen ostajille venyi, sillä autossa oli kaupantekohetkellä vikaa sähköjärjestelmässä ja keskusyksikössä. Osapuolet sopivat, että myyjä korjaa viat kuntoon ennen auton luovutusta. Ostajat saivat auton käyttöönsä parin viikon jälkeen kaupoista “korjattuna”. Viat kuitenkin uusiutuivat vain noin viikon jälkeen auton luovutuksesta. Autoa yritettiin ostajien toimesta katsastaa noin kuukauden kuluttua kaupoista, missä se hylättiin vikojen johdosta. Ostajat veivät auton takaisin autoliikkeeseen ja vaativat kaupan purkamista.

Lain mukaan tavarassa (autossa) oleva virhe (vika) tulee oikaista (korjata) maksutta, kohtuullisessa ajassa ja olennaista haittaa aiheuttamatta. Viat oli luvattu korjata, mutta valmista ei tullut. Vioista tai niiden korjausyrityksistä ei saatu pyydettäessäkään selvityksiä. Tämän lisäksi ostajille ei tarjottu sijaisautoa heti käyttöön. 

Ostajat vaativat asiassa kaupan purkamista, sillä auton virheitä ei oltu yrityksistä huolimatta saatu korjattua. Sijaisautoa myyjä tarjosi parin kuukauden kuluttua auton palauttamisesta, hyvän aikaa sen jälkeen, kun ostaja oli jo kääntynyt lakimiehen puoleen. Myyjän mielestä oikeutta kaupan purkamiseen ei ollut, koska vikaa yritettiin aktiivisesti korjata.

Virheestä ja sen oikaisemisesta

Käräjäoikeuden mukaan oli selvää, että autoa rasitti kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, sillä auto ei ollut sopimuksen mukaisessa kunnossa sitä luovutettaessa. Tavaran on siis aina vastattava sitä, mistä voidaan katsoa sovitun. Näin ollen kysymys kuului, miten virhe tuli oikaista lainmukaisesti. Korjaus oli valmistunut ja  auto oli myyjän toimesta katsastettu hyväksytysti huhtikuussa, joten käräjäoikeus katsoi, että se on viimeistään silloin tullut ns. sopimuksen mukaiseen kuntoon. Korjauksessa kesti siis yhteensä noin neljä kuukautta kaupantekohetkestä.

Käräjäoikeuden piti punnita, oliko kolmen kuukauden pituinen korjaus tapahtunut lain vaatimalla tavalla kohtuullisessa ajassa ja olennaista haittaa aiheuttamatta. Käräjäoikeuden mukaan korjaus ei ollut tapahtunut kohtuullisessa ajassa ja koska ostajat olisivat tarvinneet autoa päivittäin, katsoi käräjäoikeus myös, ettei korjausta ollut suoritettu olennaista haittaa aiheuttamatta. Olennainen haitta vältetään yleisesti tarjoamalla sijaisauto korjauksen ajaksi. Toki tällöinkään korjaus ei saa jatkua kohtuuttoman kauan. Käräjäoikeuden mukaan ostajilla oli oikeus purkaa kauppa. 

Kohtuullista vai kohtuutonta

Tuomioon ei haettu muutosta, joten se on saanut jo lainvoiman. Tapauksen perusteella ei voida sanoa, että kohtuullisen ja kohtuuttoman korjauksen keston  rajanveto on kolme kuukautta, mutta se antaa jälleen hieman selkeämmät raamit kokonaisarviointiin. 

Voidaan siis sanoa, että pääsääntöisesti kolmen kuukauden mittainen korjaus, jonka ajaksi ei ole tarjottu sijaisautoa, ei voida pitää lainmukaisena virheen oikaisukeinona. Näin siis kolmen kuukauden korjausaika oli selkeästi liian pitkä ja todennäköisesti lyhyempikin aika olisi riittänyt samaan lopputulemaan. Myyjäliikkeen “aktiivinen yrittäminen” tai perinteinen “osien toimitusvaikeudet” eivät pääsääntöisesti ole päteviä syitä kohtuuttomaksi venyvälle korjausajalle. Linjauksia löytyy myös kuluttajariitalautkunnasta, jonka mukaan esimerkiksi 2–3 viikkoa voidaan pitää kohtuullisena korjausaikana, jos sijaisautoa ei anneta. 

On toki muistettava, että jokainen tapaus on erilainen omine yksityiskohtineen, mutta lain korjauskriteereillä; maksutta, kohtuullisessa ajassa ja merkittävää (ent. olennaista) haittaa aiheuttamatta on merkitystä!

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.