Tuomiossa linjattiin kuluttajansuojalain maksuttomasta korjauksesta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi helmikuussa 2022 tuomionsa riita-asiassa, jossa käsiteltiin kuluttajansuojalain 5 luvusta johtuvaa myyjän virhevastuuta ja virheen oikaisemista. Tapaukseen sovellettiin vielä ns. vanhaa kuluttajansuojalakia, joka oli voimassa vuonna 2021, sillä autokauppa oli tehty aiemmin sinä vuonna. Vuoden 2022 alusta kuluttajansuojalakia uudistettiin vahvistaen kuluttajien asemaa ja sitä sovelletaan 1.1.2022 jälkeen solmittuihin kauppoihin. Uudistuksesta voit lukea lisää täältä sekä täältä, tai käydä kuuntelemassa allekirjoittaneen haastattelun. 

Tämä tuoreehko tuomio on tärkeä muistutus jokaiselle siitä, mitä laissa tarkoitetaan sillä, että myyjän tulee korjata virhe omalla kustannuksellaan. Tuomio on saanut jälkeenpäin lainvoiman, sillä asiassa ei jätetty valitusta määräajassa. Käräjäoikeuden linja tuomiossa vahvisti kirjoittajan omaa käsitystä siitä, miten käytettyjen autojen virhetilanteet tulisi suurimmassa osassa asioita ratkaista. 

Tapauksen tausta

Ostaja oli ostanut toukokuussa 2021 Ford Transit -ajoneuvon 25 999 € hintaan. Autolla oli kaupantekohetkellä ajettu 72 000 km ja se oli otettu käyttöön vuonna 2018. Noin kuukauden jälkeen kaupoista autossa ilmeni vikaa, jota korjailtiin ensiksi jaetuin kustannuksin myyjän vaatimuksesta. Vikaa ei kuitenkaan saatu korjattua ja heinäkuussa auto toimitettiin tarkempiin tutkimuksiin. Korjaamolla todettiin moottorivaurio, jonka korjauskustannukset olivat noin 7 500 €. 

Myyjä vastasi ostajan reklamaatioon soveltavansa nk. elinkaarimallia ja osallistuvansa 67 % osuudella korjauskustannuksiin. Elinkaarimallilla myyjä tarkoitti, että auton moottorin suuttimien ja sylinterinkannen tiivisteiden laskennallinen elinkaari oli 200 000 km. Koska autolla oli ajettu noin 75 000 km, olisi myyjän vastuulla korvata vain jäljellä olevan elinkaaren mukainen korvaus, eli 62,5 % korjauskuluista. Hyvän asiakaspalvelun nimissä oli kuitenkin tarjouduttu korvaamaan 67 % korjauskuluista. Ostajan olisi siis myyjän mukaan tullut osallistua moottorivaurion korjaukseen noin 2 500 € osuudella. Ostaja ei tähän suostunut ja vaatia asiassa kaupan purkamista.

Elinkaarimalli ja kestoikäolettama

Autokaupan alalla myyjät rakastavat elinkaarimallia ja soveltavat sitä kokemukseni mukaan lähes mihin vain. Kaikilla auton eri komponenteilla on myyjien mukaan yleinen “kestoikäolettama”, jonka perusteella niille voidaan laskea elinkaarimalli. Kaikessa yksinkertaisuudessaan siis jos moottorin kestoikäolettama on 300 000 km ja autosi moottori rikkoutuu 150 000 km kohdalla, on myyjän virhevastuu vain 50 % korjauskustannuksista, vaikka rikkoutuminen sattuisi vain viikkoja kauppojen jälkeen. Täältä voit lukea lisää elinkaarimallista.

Monet myyjäliikkeet käyttävät tällaisia esimerkkejä myös nettisivuillaan. Usein niitä kutsutaan jopa “kuluttajaviraston” näkemyksiksi tai “lainvoimaisiksi” kustannustenjako -laskelmiksi. Ne eivät kuitenkaan perustu mihinkään. Autokaupan alalla ei ole “lainvoimaista” tai yleispätevää taulukkoa, josta selviäisi lainmukaiset kustannustenjaot eri komponenttien korjauksissa. Pakottavan lainsäädännön mukaan lähtökohta on maksuton korjaus ja tästä löytyy paljon oikeuskäytäntöä tuomioistuimista.

Allekirjoittaneen mielestä suurin ongelma kiteytyy siihen, että valmiiksi rikki olevaa autoa voidaan myydä ehjänä ja jälkikäteen levitellä käsiä, että ko. komponentti on elinkaarensa päässä eikä myyjällä ole velvollisuutta korjata sitä. Tällainen toimintatapa johtaa käytettyjen autojen kaupassa siihen, ettei myyjän missään nimessä kannata edes tarkastaa autojen kuntoa. Jos myyjä huomaisi, että myyntirivissä olevassa 150 000 km ajetussa autossa on kytkin vaihtokunnossa, ei hänen kannata sitä vaihdatuttaa, sillä jos hän vain saa auton myytyä, hän voi pestä kätensä vastuusta, sillä kytkimen “laskennallinen kestoikäolettama” ja näin ollen myyjän virhevastuu on päättynyt. Näkemykseni mukaan muun ohella tähän on pyritty puuttumaan kuluttajansuojalailla ja sen uudistuksella, mutta sen sanoma ei yllä myyjätahojen käytäntöjä muokkaamaan. 

Yhteenveto tuomion lopputulemasta

Tuomiossa todettiin, että autossa oli kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Edelleen todettiin, että korjaus on lain mukaan suoritettava niin, ettei ostajalle aiheudu kustannuksia. Tuomion perustelujen mukaan “lain sanamuoto on yksiselitteinen ja sen perusteella kustannuksia ei saa aiheutua ostajalle”. Myyjä ei siis voinut asettaa korjauksen ehdoksi sitä, että ostaja osallistuu korjauskustannuksiin. Koska myyjä oli “asettanut perusteettomasti korjaamisen ehdoksi sen, että ostaja osallistuu korjauskustannuksiin”, oli ostajalla oikeus purkaa kauppa. 

Koska autolla ei voinut ajaa virheen ilmetessä, ei virhe ole ollut vähäinen. Näin ollen ostajalla oli oikeus purkaa kauppa. Kauppahinta tuli palauttaa korkoineen. Myös rahoitussopimuksesta aiheutuneen kustannukset olivat virheestä johtuvia ja myyjä joutui korvaamaan ne ostajalle. Ostajan jo maksamat korjauskulut tuli myös myyjän korvattavaksi. 

Tuomiossa otettiin myös kantaa ns. seisontapäiväkorvauksiin, joita voidaan korvata olennaisen käyttöhyödyn menettämisestä. Niitä on vaihdellen määrätty maksuun käräjäoikeuden tuomioissa, sillä sen korvattavuus vaatii myyjän huolimattomuuden, sillä kyse on ns. välillisestä vahingosta. Koska auto oli seissyt korjaamolla yli puoli vuotta käyttökelvottomana, oli käyttöhyödyn menetys olennainen. Vahinko oli aiheutunut myyjän huolimattomuudesta, sillä myyjä oli edellyttänyt kuluttajansuojalain vastaisesti ostajaa osallistumaan korjauskustannuksiin. 

Loppukaneettina voidaan siis todeta, että kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe tulee korjata maksutta. Mikäli korjausta ei suostuta tekemään myyjän kustannuksella, on ostajalla suoraan lain nojalla oikeus kaupan purkuun. Kaupan purkamisen yhteydessä kaikki sivukulut, kuten luottosuhteen perustamiskustannukset on palautettava osana kauppahintaa. Jos auto jää seisomaan viallisena myyjän kieltäytyessä sitä korjaamasta maksutta, tulee myyjän korvata auton seisonta-aika. 

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.