Tuomiossa linjattiin kuluttajansuojalain maksuttomasta korjauksesta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi helmikuussa 2022 tuomionsa riita-asiassa, jossa käsiteltiin kuluttajansuojalain 5 luvusta johtuvaa myyjän virhevastuuta ja virheen oikaisemista. Tapaukseen sovellettiin vielä ns. vanhaa kuluttajansuojalakia, joka oli voimassa vuonna 2021, sillä autokauppa oli tehty aiemmin sinä vuonna. Vuoden 2022 alusta kuluttajansuojalakia uudistettiin vahvistaen kuluttajien asemaa ja sitä sovelletaan 1.1.2022 jälkeen solmittuihin kauppoihin. Uudistuksesta voit lukea lisää … Lue lisää