Kannattaako käytettyyn autoon ostaa lisäturva tai -takuu?

Kannattaako käytettyyn autoon ostaa lisäturva tai -takuu?

Autokaupoissa tarjotaan nykyään usein maksullisia lisäturvia ja -takuita yllättävien teknisten ongelmien varalta. Nimityksiä on monenlaisia, mutta käytän niistä kaikista tässä kirjoituksessa yhteisnimeä “lisäturva”. Vuoden lisäturvan hinnat vaihtelevat parista sadasta aina tuhannen euron tienoille saakka ja vastaavasti niiden sisällöissä ja ehdoissa on huomattavia eroja. Kannattaako tällainen lisäturva ostaa? Lisäturvan ehtoihin kannattaa tutustua tarkasti Lyhyt vastaus on … Lue lisää

Voiko kuluttaja joutua vastuuseen vaihdossa antamastaan autosta?

Voiko kuluttaja joutua vastuuseen antamastaan vaihtoautosta?

Kuluttajansuojakysymyksissä pohditaan myyjänä olevan elinkeinonharjoittajan vastuuta myymästään tavarasta suhteessa kuluttajan asemassa olevaan ostajaan. Mutta voiko kuluttaja olla vastuussa elinkeinonharjoittajalle? Autokaupan kontekstissa kysymys nousee esille tavallisesti tilanteissa, joissa kuluttajan vaihdossa antamassa autossa havaitaan vikaa. Kuluttajan vastuusta on olemassa kuluttajariitalautakunnan täysistuntopäätös Vastaus kysymykseen on, että kuluttaja voi joutua vastuuseen vaihtoauton vioista, mutta se käytännössä edellyttää joko vilpillisyyttä … Lue lisää

Myös uusissa autoissa voi olla kuluttajansuojalain virhevastuun piiriin kuuluvia ongelmia

Myös uusissa autoissa voi olla kuluttajansuojalain virhevastuun piiriin kuuluvia ongelmia

Harva tulee ajatelleeksi, että myös uusissa autoissa voi olla kuluttajansuojalain virhevastuun  piiriin kuuluvia ongelmia. Selkeät viat korjataan takuun puitteissa, mutta ongelmia voivat aiheuttaa juurikin ne vähemmän selkeät viat, joita ei saada lukuisista yrityksistä huolimatta korjattua. Toinen kuluttajansuojan piiriin kuuluva kokonaisuus on markkinoinnissa tai myyntitilanteessa annetut liialliset lupaukset tai esimerkiksi se, että jokin tietty varuste ei … Lue lisää

Kuinka monta kertaa myyjä saa yrittää korjata autoa? Kuinka kauan auton korjaus voi kestää?

Kuluttajansuojalain mukaan autossa oleva virhe hyvitetään ensisijaisesti korjaamalla se. Vasta jos korjaaminen ei onnistu tai se aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia auton arvoon nähden, voidaan keskustella hinnan alennuksesta tai kaupan purkamisesta. Lähtökohtaisesti vika korjataan myyjän kustannuksella Lähtökohta on siis selvä: vika korjataan. Lain mukaan korjaamisen pitäisi tapahtua ostajalle kustannuksitta ja olennaista haittaa aiheuttamatta. Autojen tapauksessa kustannuksia … Lue lisää

Virhe autokaupassa ja kustannusten jako – miksi ostaja voi joutua maksamaan osan korjauksesta?

Virhe autokaupassa ja kustannusten jako – miksi ostaja voi joutua maksamaan osan korjauksesta?

Jos ostetussa autossa on virhe, myyjän on lähtökohtaisesti korjattava se. Kuluttajansuojalaki sanoo sanatarkasti, että “oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa”. Olennainen haitta tavallisesti vältetään sillä, että asiakkaalle annetaan sijaisauto korjauksen ajaksi. Mutta miksi kuluttajariitalautakunta hyvin rutiininomaisesti suosittaa korjauskustannusten jakamista myyjän ja ostajan kesken, vaikka laki varsin … Lue lisää