Auto huutokaupasta? Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudesta linjausta kuluttajansuojalain soveltamisesta nettihuutokaupoissa

Auto huutokaupasta? Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudesta linjausta nettihuutokauppojen kuluttajansuojalaista

Kuluttaja-asiamies ilmoitti huhtikuun alussa vievänsä hyvin suosittua huutokaupat.com sivustoa pyörittävän Mezzoforte Oy:n markkinaoikeuteen kuluttajan oikeuksien rikkomisesta. Jutun taustalla on näkemyserimielisyydet kuluttajansuojalain huutokauppasäädösten soveltamisesta. Erityisesti kysymys on siitä, soveltuvatko etäkauppaa ja peruutusoikeutta koskevat säädökset. Huutokaupassa ei lähtökohtaisesti sovelleta kuluttajansuojalakia Lähtökohta on selvä: huutokaupassa, jossa kuluttajalla on mahdollisuus osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti, ei sovelleta kuluttajansuojalain 5. luvun määräyksiä … Lue lisää

Miten jakautuu vastuu kustannuksista autokaupan virhetilanteissa, mikäli auto paranee korjausten yhteydessä?

Miten jakautuu vastuu kustannuksista autokaupan virhetilanteissa, mikäli auto paranee korjausten yhteydessä?

Kuluttajansuojalaki lähtee siitä, että autokaupassa on myyjän vastuu korjata autossa oleva virhe omalla kustannuksellaan ja ostajalle olennaista haittaa aiheuttamatta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen linjan mukaan kuluttajan asemassa oleva ostaja voi kuitenkin joutua osallistumaan korjauksen kustannuksiin siltä osin, kun auton katsotaan parantuneen muihin vastaaviin autoihin verrattuna. Ostajan vastuu on osallistua kustannuksiin auton paranemisen osalta … Lue lisää

Käytetyn auton osto ja kuluttajasuojalaki – Halvankin auton on vastattava siitä annettuja lupauksia

Se, onko autossa kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe vai ei perustuu pitkälle siihen, mitä ostaja voi objektiivisesti arvioiden olettaa saavansa. Käytetyn auton oston tapauksessa tässä arvioinnissa merkitystä on erityisesti auton iällä, ajomäärällä ja siitä maksetulla hinnalla. Mitä vanhempi, enemmän ajettu ja halvempi auto on kyseessä, sitä enemmän siinä saa olla vikoja ja puutteita ilman, että kyseessä on … Lue lisää

Autojen etäkaupat yleistyvät jatkuvasti – Miten vastuut ja autokaupan peruutusoikeus toteutuvat etämyynnissä?

Autokaupassa on jatkuvasti yleistynyt tapa myydä ja ostaa auto netin kautta kotiinkuljetuksella. Paperityöt tehdään näppärästi toimituksen yhteydessä ja vaihtoauto viedään kätevästi samalla kertaa. Helppoa, vaivatonta ja pääosin riskitöntäkin. Kuluttajansuojalaissa on tarkat säädökset etäkaupasta Kuluttajansuojalaissa on omistettu kokonainen luku koti- ja etämyynnin sääntelyä varten. Näiden kahden eri myyntitilanteen sääntely on pääosin samanlaista, mutta koska autokaupat tehdään … Lue lisää