Korjauksen keston kohtuullisuutta arvioitiin käräjäoikeudessa

Auton korjauksen kohtuullinen kesto

Kesäkuussa käräjäoikeudesta saatiin linjausta korjauksen kohtuullisesta kestosta – tai ainakin siitä, mitä ei voida pitää kohtuullisena. Usein minulta kysytään, kuinka kauan vian korjaamista on kohtuullista odottaa. Korjauksen kohtuullista kestoa ei ole määritelty laissa, eikä asiasta ole tietääkseni kovin paljoa oikeuskäytäntöäkään.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus pääsi kesäkuussa 2022 antamassaan tuomiossa arvioimaan kuluttajansuojalain mukaisen korjauksen kohtuullisen ajan määritelmää ja toisaalta … Lue lisää

Auton vaihto toiseen vaihtoehtona kaupan purkamiselle

Auton vaihto uuteen kaupan purkamisen sijaan

Jos autossa on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, oikaistaan se yleensä ensisijaisesti korjaamalla. Vuoden alussa uudistuneen kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on kuitenkin valinnanvapaus sen suhteen, korjataanko virhe vai oikaistaanko se toimittamalla ostajalle virheetön tavara. Uudistuneen kuluttajansuojalain mukaisista virheen oikaisukeinoista voit lukea enemmän täältä. Käytetyn auton kaupassa autoa ei käytännössä koskaan ole mahdollista vaihtaa viallista autoa täysin vastaavaan, mutta … Lue lisää

Tuomiossa linjattiin kuluttajansuojalain maksuttomasta korjauksesta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi helmikuussa 2022 tuomionsa riita-asiassa, jossa käsiteltiin kuluttajansuojalain 5 luvusta johtuvaa myyjän virhevastuuta ja virheen oikaisemista. Tapaukseen sovellettiin vielä ns. vanhaa kuluttajansuojalakia, joka oli voimassa vuonna 2021, sillä autokauppa oli tehty aiemmin sinä vuonna. Vuoden 2022 alusta kuluttajansuojalakia uudistettiin vahvistaen kuluttajien asemaa ja sitä sovelletaan 1.1.2022 jälkeen solmittuihin kauppoihin. Uudistuksesta voit lukea lisää … Lue lisää

Koeajolla huomatut viat ja niistä sopiminen

Auton koeajo ja viat

Nykyään auton ostaminen on helppoa; se onnistuu useimmiten jopa kotisohvalta, sillä etäkauppa yleistyy myös käytettyjen autojen kohdalla kovaa vauhtia. Auton tilaaminen kotisohvalta ei kuitenkaan vähennä auton tarkastamisen tärkeyttä, tapahtuu se sitten jälkeenpäin auton saavuttua tai perinteisempään tapaan autokaupan tiloissa.  Ostajalla on siis aina velvollisuus tarkastaa tavara, mitä hän on ostamassa. Tämä ei tarkoita, että auton … Lue lisää

Autossa olevan virheen oikaiseminen uudistuneen kuluttajansuojalain nojalla

Autossa olevan virheen oikaiseminen

Kuluttajansuojalakia päivitettiin vastaamaan EU-direktiivejä vuoden 2022 alusta. Aikaisemmassa kirjoituksessani olen käynyt läpi uudistuksen tuomia muutoksia kokonaisuudessaan. Tietopaketti on kuitenkin pitkähkö, minkä vuoksi halusin avata uudistuksen tuomia muutoksia hieman lyhyemmissä pätkissä. Tässä kirjoituksessa olen perehtynyt siihen, miten autossa oleva virhe pitäisi oikaista, toisin sanoen vika korjata. Vika tai poikkeama ja siitä sopiminen Auton virhearvioinnin lähtökohtana on … Lue lisää

Auton ja siinä olevan virheen arvioiminen uudistetun kuluttajansuojalain mukaan

Auton virheen arvioiminen

Kuluttajansuojalakia päivitettiin vastaamaan EU-direktiivejä vuoden 2022 alusta. Olen edellisessä kirjoituksessani käynyt läpi uudistuksen tuomia muutoksia kokonaisuudessaan. Tietopaketti on kuitenkin pitkähkö, minkä vuoksi halusin avata uudistuksen tuomia muutoksia hieman lyhyemmissä pätkissä. Tässä kirjoituksessa olen perehtynyt siihen, miten tavaraa ja sen virhettä arvioidaan, mitä voidaan pitää virheenä ja kenen vastuulla on osoittaa, että autossa oleva vika on … Lue lisää

Kuluttajan oikeudet vahvistuivat lakiuudistuksen myötä

Kuluttajan oikeudet vahvistuivat lakiuudistuksen myötä

Kuluttajansuojalakia päivitettiin vuoden 2022 alussa vastaamaan uusia EU-direktiivejä. Laki sai uudet säännökset koskien digitaalista sisältöä ja -palveluita ja koki uudistuksia koskien tavarankauppaa. Lakiuudistusta sovelletaan 1.1.2022 jälkeen solmittuihin kauppoihin. Kuluttajankaupasta tavarankauppaa Kuluttajansuojalain 5 luku on aiemmin säännellyt kuluttajankauppaa. EU-direktiivin myötä luku sai nimekseen tavarankauppa. Uusia ulottuvuuksia uudistuksen myötä saatiin niin virheen arviointiin kuin sen oikaisemiseenkin sekä … Lue lisää

Elinkaarimalli – loppuuko auton elinkaari tosiaan 150 000–300 000 ajetun kilometrin jälkeen?

Loppuuko auton elinkaari tosiaan 150 000–300 000 ajetun kilometrin jälkeen? Lue autojen kestoiästä ja elinkaarimallista Autoriita.fi:n asiantuntijablogista!

Moni on varmasti törmännyt auton niin kutsuttuun elinkaarimalliin, johon monet autoliikkeet vetoavat reklamaatiotilanteissa. Auton elinkaarta lasketaan milloin ajettujen kilometrien, iän tai auton hinnan perusteella. Usein saatetaan jopa vedota itse rustattuihin taulukoihin, joista näkee auton eri komponenttien kestoiän vuosissa ja kilometreissä. Valitettavasti myös kuluttajariitalautakunnassa tehdään välillä päätöksiä, joissa viitataan tähän mystiseen elinkaareen. Esimerkiksi erään autoliikkeen käyttämän … Lue lisää

Voiko käytetyn auton palauttaa?

Voiko kaytetyn auton palauttaa-autoriita

Usein ihmetellään, voiko käytetyn auton palauttaa ja millaisin perustein. Lähtökohtaisesti käytetyllä autolla ei ole palautusoikeutta. Edes uusilla autoilla ei ole yksiselitteistä palautusoikeutta. Niin kuin kaikessa muussakin tavaran perinteisessä kaupassa, myyjä voi tarjota palautusoikeuden asiakkailleen, mutta se ei ole lakisääteistä eikä se näin ollen ole oletusarvo käytetyn auton kaupassa.  Mikäli ostetussa autossa on vikaa, ei kuluttaja … Lue lisää

Autokaupan tarjoama lisäturva ja kuluttajansuojalaki

Autokaupan tarjoama lisäturva ja kuluttajansuojalaki

Moni autokauppa tarjoaa käytetyn auton ostajalle lisämaksusta ”lisäturvaa” ja se onkin autoliikkeille hyvä sivubisnes. Lisäturvalla on tarjoajasta riippuen erilaisia kutsumanimiä, kuten ”käyttöturva”, ”lisävastuu” tai “lisävastuusitoumus”. Ajatus näiden lisäturvien takana on kaikilla tarjoajilla vastaavanlainen, mutta esimerkiksi korvausehdot voivat poiketa toisistaan laajastikin. Äkkiseltään voi tuntua järkevältä panostaa muutamasta sadasta aina tuhanteen euroa vuoden mittaisesta lisäturvasta siltä varalta, … Lue lisää